2024 

4 Úspěšní absolventi zkoušek ZOP z vrhu "G" !!!