VRH "C"

16. 9. 2014 se nám narodilo 12 nádherných štěňátek, 5 pejsků a 7 feneček. Všechny štěňátka mají krásný ridge, žádný zálomek, žádný DS. Všechna štěňátka jsou standardní! :-). /
16. 9. 2014 were born 12 beautiful puppies, 5 boys and 7 girls. All puppies have nice ridge, no kinktail, no DS. All puppies are standard! :-).

A'Zari Ilanga Munyati - "Zari"

Narozena/ birth: 4.5.2011

o: Aramis Africký květ
m: Amira Ilanga Jeny's Zakimi

HD A/A, ED 0/0

výška/ height: 63,5 cm
váha/ weight: 34 kg
barva/ colour: červená pšenice/ red wheaten
plnochrupá, nůžkový skus/
full dentition with scissor bite

majitel/ owner: Marie Kubínová
chovatel/ breeder: Marie Kubínová

zkoušky/ exams: ZOP dle KJ Brno,
ZZO dle NZŘ


CH. Inkosi Muugi Slunce života - "Muugi"

Narozen/ birth: 8.5.2012

o: Kinyemi At Awesome Valley's G'ahsan (Dánsko)
m: C'Haniya Nayla Slunce života

HD A/A, ED 0/0, OCD neg.

výška/ height: 67,5 cm
váha/ weight: 37 kg
barva/ colour: pšeničná/ wheaten
plnochrupý, nůžkový skus/
full dentition with scissor bite

majitel/ owner: Iveta Klápová a Marie Kubínová
chovatel/ breeder: Iveta Klápová

Candidate C.I.B.
Champion of Bulgaria
Grand Champion of Bulgaria
Candidate on Champion of Czech
Candidate on Champion of Germany


ZARI je dcerou Amiry Ilanga Jeny's Zakimi x Aramis Africký květ a narodila se v naší chovatelské stanici Munyati. Pochází z vrhu 11 štěňat, velmi kvalitních výstavních i pracovních jedinců. Její matka, Amira, dcera Interšampiona A'Dayiman Slunce života, jenž je potomkem afrického psa Lionhunt Dayimane Umvuma, je velmi empatická, vyrovnaná a pracovně vedená fena, která tyto úžasné povahové vlastnosti předala dále svým potomkům. Z linie otce, nádherný pes a otec Aramise Interšampion Amali Ranua, jenž je synem Multi šampiona Chipangali's Kadani z Rakouska.
Zari je jemná a elegantní fenka s výborně modelovanou hlavou, naprosto oddaná své rodině. Je velmi milá a citlivá v projevu k dětem a nadšeně uvítá každou návštěvu. Je taktéž pracovně vedená, v čemž se projevuje s velkou chutí a energií. Má prozatím složeny zkoušky ZOP dle KJ Brno a ZZO dle NZŘ. Jedná se o její druhý vrh, přičemž v prvním vrhu nám ukázala, jak úžasná, starostlivá a samostatná matka dokáže být. :-)/
ZARI is daughter by Amira Ilanga Jeny's Zakimi x Aramis Africký květ. She was born in our kennel Munyati. She is from litter of 11 puppies, only 2 non-standard. There are individuals with high quality on show and good working dogs with exams. Her mother Amira is by very successful dog Interchampion A'Dayiman Slunce života who is after African dog Lionhunt Dayiman Umvuma, she is very empathetic, balanced and the working line bitch, that these amazing character traits sent to her offspring. From the line of Zari's father Aramis is beautiful dog with high show quality Interchampion Amali Ranua who is the son of Multichampion Chipangali's Kadani from Austria.
Zari is fine and elegant bitch with very nice modeled head. She is absolutely devoted to her family. She is very kind and sensitive in dealing with the children and every visitors enthusiastically welcome. She is also working line. When she works, she give it all energie and desire. Now at the moment she has exams ZOP by our KJ Brno order and ZZO by NZŘ order. This is her second litter when in her first litter she proved us as a amazing, caring and capable mother can be. :-)

MUUGI, otec našeho "C" vrhu, je pes, kterého jsem si do svého chovu vybrala ze známé chovatelské stanice mé kamarádky Slunce života dokonce ještě před tím, než se narodil. Oslovilo mě plánované spojení jeho dánského otce Kinyemi At Awesome Valley's G'ahsan a matky CH. C'Hanyia Nayla Slunce života. Spojuje v sobě tradiční severské a středoevropské linie, díky čemuž je zajištěna silná genetická variabilita. Oba jeho rodiče mají v rodokmenu americké předky, kteří podtrhují jemnou eleganci kostry, dobrý formát a vyvážené úhlení. Po jeho narození a prvním setkání se štěňaty z tohoto spojení jsem se do Muugiho zamilovala a bylo mi ihned jasné, že Muugi je tím pravým psem, kterého chci mít doma jednak jako společníka a zároveň jako chovného psa, kterého bych mohla použít na fenky ve svém chovu.
Muugi je pes elegantní stavby těla a střední kostry odpovídající původnímu určení rhodéského ridgebacka - vytrvalého, pružného a pohyblivého lovce. Má pevnou horní linii, díky svému formátu dobrou délku hrudníku, výrazný kohoutek a výborné úhlení, které se přenáší do prostorného pohybu. Hlava je krásně modelovaná s dobře nasazenýma správně velkýma ušima a tmavým okem. Má sebevědomý bystrý samčí výraz. Snad největší devizou je Muugiho povaha, která je přátelská, vyrovnaná a zdravě sebevědomá. Nad jiné se nevyvyšuje, ale přes svůj mladý věk naznačuje, že z něho postupně dospívá dobrý vůdce smečky a je vidět, že se o ni bude umět postarat jako dobrý a férový vůdce. Jeho pracovitost a přirozená lovecká schopnost se nádherně projevuje při jedné z jeho největších vášních - coursingu. Jeho lovecké a pracovní vlohy podtrhují výsledky jeho matky Nayly, která v letech 2009-2011 třikrát po sobě obhájila titul TOP coursing Winner. Muugi s námi žije ve smečce 4 psů, dvou dospělých lidí a dvou dětí, které si zamiloval a vyhledává jejich přítomnost.
Muugi je můj milovaný pes, jehož použití ve svém chovu jsem si naplánovala před více než dvěma lety se všemi bonusy i riziky. A nyní je má touha naplněna, štěňata jsou na světě a já mám to štěstí asistovat u jejich prvních krůčků na cestě jejich psím životem. :-) /
MUUGI, father of our "C" litter, is a dog which I chose for my breeding from my friend's breeding station Slunce života even before he was born. I was dedicated to planned mating of his father Kinyemi At Awesome Valley's G'ahsan and his mother CH. C'Hanyia Nayla Slunce života. They combined traditional northern and middle European lines which brings strong genetic variety. Both his parents have American ancestors in his pedigree which points out gentle elegance of skelet, good format and balanced angulation. When I saw him for the first time after he was born, I knew I am in love with him since that time. I realised that Muugi is the right dog which I want to share my life with and also as a future stud dog for bitches I have him in my kennel.
Muugi is a dog of middle size elegant body which suits to historical roots of Rhodesian ridgebacks - endurance flexible hunter. He has strong topline, good length of chest thanks to his format, marked withers and excellent angulation which leads to extensive sound movement. Well moulded head with correct sized and setted ears and dark rounded eyes. He has self-confident male expression. Biggest benefit of Muugi is his temperament, which is very friendly and even-tempered. He is not putting forward above any other dogs, but despite of his young age he shows that he is growing into a great and fair pack leader. His working premises and independence are beautifully shown during his biggest passion - lure coursing. Hunting skills and working talents are pointed out also by his mother Nayla, which obtained coursing titles TOP coursing winner in three consecutive seasons from year 2009 to 2011. Muugi lives with us in our family pack and he likes to seek out Children Company.
He is my beloved male and I have planned his use in my breeding more then two years ago with all the risk and bonuses. And now my wishes are fulfilled, puppies are born and I am so proud and happy to assist them in their first steps of their new dog's lives. :-)


PSI / MALES

CONSPIRACY THEORY MUNYATI 

COOL BLOKE MUNYATI 

COAST OF HEAVEN MUNYATI 

CROSS OVER RIVER MUNYATI 

CODE NAVAJO MUNYATI 

FENY / FEMALES

CANDLE OF LIFE MUNYATI 

CASIOPEA STAR MUNYATI 

CREATIVE SPIRIT MUNYATI 

CRANBERRY ONE MUNYATI 

CLOSE TO ME MUNYATI 

CLEAR MIND MUNYATI 

CRISTINE INNOCENCE MUNYATI